luni, 30 septembrie 2013

Trebuie sa fim selectivi


Evanghelia zilei

În acel timp, Isus a spus mulţimii: 47 "Împărăţia cerurilor se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare, care strânge tot felul de peşti. 48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm, se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă. 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii: îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi, 50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. 51 Aţi înţeles toate acestea?" Ei au răspuns: "Da!" 52 Apoi le-a zis: "Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi".Paleta de oferte pe care mijloacele de comunicare o fac simţurilor şi instinctelor noastre este astăzi tot mai diversificată şi abundentă. Ţi se solicită din toate părţile să te conectezi, să fii la curent. Transmiterea ştirilor se face astăzi cu o rapiditate nemaiîntâlnită în istorie. Cantitatea de informaţie este mare. Cum trebuie să luăm act de tumultul de evenimente din lumea întreagă? Pentru echilibrul nostru spiritual trebuie să învăţăm să fim selectivi. Ori de câte ori mergem în supermarket, alegem anumite lucruri, după utilitatea lor, punând în balanţă preţul, calitatea şi cantitatea. În privinţa valorilor sociale şi morale nu putem să ne comportăm altfel.

            Isus compară împărăţia cerurilor cu un năvod în care se adună tot felul de peşti. Următoarea operaţia pe care o fac pescarii este selectarea lor. Imaginea se referă strict la despărţirea celor buni de cei răi, lucru care survine abia la sfârşitul lumii. Însă noi putem aplica cuvântul lui la viaţa prezentă, dacă înţelegem că în fiecare zi trebuie să activăm în noi virtutea discernământului. Sfântul Paul le mărturiseşte corintenilor în prima scrisoare pe care le-o adresează: „Toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos” (1Cor 6,12). Interdicţii în planul actelor morale nu mai rosteşte nimeni. În eroare sunt induşi mai ales tinerii care ţin să experimenteze tot ceea ce este permis, nepunându-şi problema valorii reale a atâtor lucruri şi oferte. În munca de deosebire între ceea ce este cu adevărat bine şi ceea ce este doar aparent bine, e nevoie de direcţiune spirituală, de ghidare biblică. E nevoie de Sfânta Scriptură.

            Pe un ton paternal şi exortativ i se adresează sfântul Paul lui Timotei. Pe semne, tânăr în activitatea lui apostolică, el are nevoie de sfaturile Apostolului. Lui îi cere să arate fidelitate faţă de ce a învăţat din Scriptură, căci aceasta învaţă pe oricine cum să se comporte şi tot ea ofera cele necesare pentru a săvârşi binele. Cartea cărţilor, Scriptura ni se propune şi nou drept ghid în discernerea adevăratelor valori de falsele valori. Importanţa ei o învăţăm de la sfântul pe care Biserica îl comemorează în această ultimă zi a lunii septembrie. În toată activitatea lui a arătat o preţuire exemplare a scrierilor sfinte. Deschizând cărţile sfinte, găsim şi noi în ele cuvintele de orientare şi edificare spirituală pe care Dumnezeu ni le adresează pentru o viaţă împlinită.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu