miercuri, 11 februarie 2015

Unde să căutăm originea răului?

11 februarie

Meditează

Folosim de multe ori cuvântul rău, însă ne este greu să definim răul. Noţiunile bine/rău ne însoţesc toată viaţa. Evaluăm acţiunile, lucrurile, oamenii, evenimentele recurgând la una din aceste două calificative. Toată lumea este de acord că răul există şi că se manifestă multiform, până acolo că se confundă cu binele. Unde să căutăm originea răului? Isus nu vorbeşte nicăieri în mod explicit despre problema răului. Ne spune însă că el nu stă în lucruri. Lucrurile în sine nu pot fi rele. Rea poate fi doar întrebuinţarea lor. Nici sarea, nici zahărul şi nici grăsimile în consecinţă nu sunt rele. Lăcomia care duce la consumul lor exagerat este rea, iar aceasta din urmă există în om, nu în afara lui.
              Prin învăţătura lui, Isus vrea să stopeze o mentalitate greșită. Există în iudaism o  clasificare a alimentelor şi a animalelor în pure şi impure. Acestea din urmă, spre exemplu, pentru a fi pure, trebuiau să întrunească două condiţii: să fie rumegătoare şi să aibă copita despicată. Prescripţiile şi reglementările cu privire la alimente se găseau în Cartea Leviticului, iar evreul credincios ţinea cont de ele pentru că erau parte integrantă din Lege. Isus vine şi indică un principiu nou de evaluare a răului: Răul își află sediul în inima omului. Lista relelor care izvorăsc din ea este parcă interminabilă. Se deduce cu uşurinţă că în inimă trebuie căutată condiţia seminală a oricărui păcat. Aici se coace tot răul de care suntem în stare.

            Accentul pe care îl puneau evreii pe alimentaţie era deplasat. În zilele noastre se vorbeşte mult despre wellness. Pentru mulţi oameni e ca o nouă religie. Site-uri întregi ne informează că în wellness se ascunde cheia unei vieţi echilibrate, sănătoase şi fericite. A face mişcare, a bea apă şi a avea o nutriţie sănătoasă sunt indiscutabil lucruri bune în sine. Ca să fie însă practicate ca şi cum ar constitui sensul nostru de a exista şi secretul fericirii noastre pe pământ, este exagerat. Ca să avem o viaţă sănătoasă, evanghelia ne învață că trebuie să avem grijă de inima noastră. De ceea ce iese dintr-însa depinde sănătatea noastră deplină, sufletească și trupească.

Reţine  

 „Unul dintre cele mai grele lucruri este să pui în armonie răul cu binele... Şi totuşi, în lumea aceasta ele se găsesc laolaltă, şi această îmbinare produce durere şi fericire” (Tagore).


EVANGHELIA
Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,14-23
În acel timp, Isus, chemând din nou mulţimea, le-a spus: "Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi! 15 Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur. 16 Cine are urechi pentru a asculta, să asculte!" 17 Când a intrat în casă, plecând de la mulţime discipolii săi l-au întrebat despre parabolă, 18 iar el le-a spus: "Cum, şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră din afară în om nu poate să-l facă impur? 19 Deoarece nu intră în inimă, ci în trup şi apoi este eliminat în loc ascuns". Astfel, declara pure toate alimentele. 20 Şi le-a mai zis: "Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur. 21 Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, 22 adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, desfrâul, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om impur".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu