miercuri, 18 februarie 2015

E Miercurea Cenuşii

18 februarie

Meditează

Biserica îi cheamă astăzi pe toţi fiii ei înaintea lui Dumnezeu şi le pune la inimă un îndemn, un strigăt, o implorare: Convertiţi-vă! Toate textele liturgice concurează parcă în trezirea conştiinţei credincioşilor la un adevăr existenţial: suntem păcătoşi, fără excepţie, şi avem nevoie de un Dumnezeu dispus să ne primească şi să ne ierte, de un Dumnezeu care să facă din reconcilierea noastră cu el o sărbătoare. Cât de cordial se exprimă sf. Paul: „Vă rugăm pentru Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” Nu trebuie să lăsăm pic de spaţiu unor gânduri precum: Am timp destul! Nu ştiu ce mi-ar aduce în plus o spovadă! Sunt prea obişnuit cu păcatul încât să-l extirp aşa deodată din sufletul meu! Dumnezeu ştie oricum de ce sunt în stare! „Acum este timpul potrivit” nu se referă nici la trecutul de atunci al sf. Paul şi nici la viitorul nostru imprecis, ci la momentul pe care îl respirăm.
Nu pot să nu ne sensibilizeze cuvintele profunde ale psalmistului, din inima căruia se înalţă o răscolitoare rugă spre tronul milostivirii divine. Şi cum să nu ni le facem proprii din moment ce şi noi ne recunoaştem păcătoşenia şi nevoia de a fi miluiţi şi reînnoiţi! „Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!” Numai lăsându-l pe Dumnezeu să lucreze în grădina sufletului nostru simţim bucuria de a fi mântuiţi.

Ca să simţim că harul lui Dumnezeu ne transformă sufletul, trebuie să facem ceva. El nu lucrează pe subiecte pasive, ci conlucrează cu subiecte active. Postul Mare nu ne aşază într-o condiţie de inerţie. Ne invită la acţiune, la muncă cu noi înşine, cu sufletul nostru, cu trupul nostru. Poate am uitat între timp de valoarea postului; poate rugăciunea noastră se rezumă la un superficial şi fugitiv „Tatăl nostru”; poate pomana pe care o facem e un gest pe care ni-l smulge strigătul unui cerşetor, şi survine atunci când avem de câştigat o impresie bună în ochii celorlalţi. Isus vrea să îmbrace pentru fiecare dintre noi haina de Învăţător şi să ne înveţe cum să atragem privirea iubitoare a Tatălui şi răsplata lui asupra noastră.
Postul Mare al acestui an să fie un timp prielnic de examinare! Avem la dispoziţie 40 de zile. Zile de har! La capătul lor vom putea să stăm cu pace în lumina Învierii Domnului, avându-l pe Dumnezeu în inimile noastre sau încă persistând în întunericul păcatelor.

Reţine 


 „Postul este izvor de bucurie” (sfântul Vasile cel Mare) 

EVANGHELIA
Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,1-6.16-18
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: "Aveţi grijă să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri! 2 Aşadar, când dai de pomană, nu trâmbiţa înaintea ta aşa cum fac ipocriţii în sinagogi şi în pieţe, ca să fie lăudaţi de oameni! Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 3 Tu însă când dai de pomană, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, 4 pentru ca pomana ta să fie în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti! 5 Iar când vă rugaţi, nu faceţi ca ipocriţii, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile străzilor ca să se arate oamenilor! Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 6 Tu însă când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti! 16 Când postiţi, nu fiţi trişti ca ipocriţii, căci ei îşi schimonosesc feţele ca să arate oamenilor că postesc! Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 17 Dar tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, care este în ascuns! Şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu