miercuri, 25 februarie 2015

Generaţia timpului lui Isus

25 februarie

Meditează

Judecând viaţa lui Isus din punct de vedere strict istoric, îi invidiem parcă pe cei care au trăit pe vremea lui. În chiar timpul existenţei lor pământeşti s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu! Cu privire la acest privilegiu irepetabil, Isus spune undeva în evanghelie: „Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi, căci vă spun: mulţi profeţi şi regi au vrut să vadă ceea ce vedeţi voi, şi n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi voi, şi n-au auzit.” (Lc 10,24). Aceleaşi cuvinte ar putea adresa Isus oricărei generaţii pe axa timpului. Ce şansă colosală să-l vezi pe Isus aievea înaintea ochilor, să-i priveşti chipul dumnezeiesc, să asculţi tonalitatea cuvintelor lui! A fost conştientă generaţia acelui timp de toate acestea? Referindu-se la ea, Isus e nevoit să recurgă la calificative dure. O generaţie rea, condamnabilă şi insensibilă e cea în mijlocul căreia a trăit. Ce trist! Oamenii care au simţit fericirea de a-l vedea într-adevăr n-au fost mulţi, după cum rezultă din evanghelii.   
Isus are conştiinţa superiorităţii sale faţă de orice figură profetică care l-a precedat. El nu are doar ceva în plus. El este împlinirea a tot ceea ce au spus ei. El este irepetabil in istoria umanităţii. Măreţia celorlalţi, fie profeţi, fie regi, e o palidă reflexie a măreţiei lui dumnezeieşti. Isus a predicat despre convertire, vorbind nu despre condamnarea, ci despre iubirea lui Dumnezeu. A vindecat atâţia oameni şi chiar a readus morţii la viaţă. Ca să culeagă ce? Indiferenţă, scepticism, aversiune şi respingere. O generaţie fericită, cea a lui Isus, pentru şansa unică de a-l vedea pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, şi, în acelaşi timp, o generaţie nefericită pentru neluarea lui în seamă!

Există generaţii trecute de creştini care ne-ar condamna pentru felul cum ne trăim actualmente credinţa? Auzim des că bunicii noştri sunt uimiţi de comportamentul multor creştini de astăzi, de insensibilitatea faţă de sacru, de religiozitatea tot mai slabă, de profanul tot mai mare din viaţa cotidiană. Poate nici noi nu-l aşezăm pe Isus pe primul loc în viaţa noastră şi permitem să-l surclaseze în importanţă fel de fel de personalităţi. Unul mai mare decât el nu ne va mai fi dat. Să nu cădem în greşeala de a-l asemăna sau confunda cu alţii! El este tot ceea ce ne-a putut da Dumnezeu, ca avântu-l, să simţim de fapt, că nu ne mai lipseşte nimic.  

Reţine

„De vei mărturisi cu gura ta că Isus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe el din morţi, te vei mântui”. (Rom 10,9)


EVANGHELIA
Acestei generaţii nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,29-32
În acel timp, pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui, Isus a început să le spună: "Această generaţie este o generaţie rea; caută un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona. 30Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie. 31 Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon! 32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu