vineri, 13 februarie 2015

Prima ispită şi efectele ei

13 februarie
Meditează

Lectura din Cartea Genezei ilustrează prototipul căderii omului în păcat. Relatarea este scurtă şi densă. Nenumăratele comentarii care s-au făcut au analizat şi cea mai neînsemnată vocabulă din cuprinsul ei. Întrebări de genul: Să nu fi existat deloc şarpele, ar mai fi căzut Adam şi Eva în păcat? De ce trebuia să existe şi acel pom în mijlocul grădinii? Cum ar fi arătat oamenii dacă nu ar fi cunoscut moartea? Cine a fost de faţă ca să facă o asemenea descriere detaliată a ceea ce s-a petrecut atunci? și altele asemănătoare nu-şi au rostul în primul rând pentru nivelul ipotetic la care rămân şi apoi pentru lipsa oricărui beneficiu spiritual pentru noi. Profunzimea textului este, orice ar spune unii sau alţii, incontestabilă. Din cuvintele şarpelui reținem un gând: „…vi se vor deschide ochii…”.

Tabloul evangheliei prezintă minunea vindecării unui surd. Înaintea acestuia Isus, după ce suspină, rosteşte,: „Deschide-te!” Cele două deschideri – a ochilor și a urechilor – sunt bineînţeles diametral opuse. Diavolul, sub chipul şarpelui, strecoară în orice ispită un adevăr pe care ajunge să-l simtă orice om după ce experimentează păcatul. Deschiderea ochilor are loc întotdeauna după ce s-a consumat păcatul, şi nu înaintea lui, şi nici în timpul săvârşirii lui. Numai că în spatele acestui adevăr este o amăgire amară. Ispita şi consimţirea la ea sunt ca o alunecare lentă în orbire. După comiterea păcatului, avem sentimentul unei solitudini în care ne trezim trişti în faţa noastră, recuperându-ne luciditatea pierdută şi, deci, vederea: „Și li s-au deschis ochii…” confirmă textul.
Din pricina primului păcat, omului i-au fost afectate facultăţile sufletului. A văzut omul în ce condiţie s-a aruncat pe sine, şi că vederea lui Dumnezeu i-a fost lezată. Nici facultatea auditivă nu mai era sănătoasă: „Ascultă Israele!” este o strigare care brăzdează ca un refren tot Vechiul Testament. Pentru că nu auzeau, de asta li se tot repeta oamenilor. Surdul din evanghelie stătea în faţa lui Isus, în faţa Cuvântului lui Dumnezeu, prin excelenţă, şi nu-l auzea. Pe el l-a făcut Isus să audă.
Deschiderea ochilor şi deschiderea urechilor! Ce bine ne-ar fi dacă am învăţa să ne deschidem ochii înaintea săvârşirii păcatului. Ce bine s-ar simţi sufletul nostru dacă ne-am instrui urechile în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu! 

Reţine

Acela este sănătos care aude mai mult decât sunete și vede mai mult decât lucruri.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu